Natuurnieuws

Gespot in juni: Zonnedauw

Kleine Zonnedauw
Drosera intermedia
11 juni

20160611 Kleine zonnedauw

De kleine zonnedauw groeit op de Natuurbegraafplaats met enkele tientallen exemplaren rondom het ven. Dat is niet zo gek, want dit bijzondere vleesetende plantje heeft een specifieke voorkeur voor een zonnige standplaats op natte, zeer voedselarme grond. In voedselrijkere gebieden zou het tere plantje al snel worden verdrongen door hogere planten.

Zonnedauw haalt haar voedsel uit de kleine insecten, voornamelijk muggen, die zij vangt. Door middel van de kleverige druppels aan de bladeren van het plantje wordt de prooi gevangen en door enzymen verteerd. Kleine zonnedauw bloeit met kleine witte bloempjes.

20160611 Habitat kleine zonnedauw

Verslag Natuurwandeling 28 mei 2016

Onze ecoloog Martijn van de Loo (Soontiëns Ecology) houdt de natuurwaarden van het terrein in de gaten en brengt regelmatig verslag uit van de ontwikkelingen op het gebied van biodiversiteit en ecologie. Tijdens de ‘Week van de Begraafplaats’ op 28 mei leidde Martijn geïnteresseerden rond op het terrein en liet daarbij verschillende bijzondere dieren zien en horen die op de be­graafplaats leven en broeden.

20160528 broedplaats grote bonte specht

Door het bos klonken de geluiden van diverse vogelsoorten,met name boompiepers en gekraagde roodstaarten lieten van zich horen. De groep stuitte tijdens de wandeling op een nest bonte spechten: de jongen veilig verscholen in een hol in een boom, de ouders af en aan vliegend met voedsel.

Bij het ven gingen Martijn en de deelnemers op zoek naar het leven onder en rond het water. Een bijzondere vondst was de vinpoot­salamander (Lissotriton helveticus).Deze zeldzame soort komt met name voor op zandgronden in Noord-Brabant en Limburg. Het mannetje van de vinpootsalamander heeft zwarte zwemvliezen aan zijn poten, waaraan de soort zijn naam dankt. In het ven leven ook alpenwatersalamanders.

2016 05 28 10.58.08

Rondom het ven waren veel libellen te zien. Libellen doorstaan als larve verschillende stadia voordat ze volwassen worden. Het totale larvestadium kan dan ook één tot twee jaar - en soms zelfs nog langer - duren. In die tijd groeien de larven door te vervellen. De huidjes die daarbij achterblijven, zijn te vinden rondom het ven. Ook de larven van de libellen kunnen worden aangetroffen.

Ook geïntereseerd in de natuur op de Natuurbegraafplaats? U kunt Martijn helpen: regelmatig worden er excursies en velddagen geor­ganiseerd, waarbij vogels, zoogdieren, plantensoorten, amfibieën, reptielen en dagvlinders worden geteld. Door u op te geven als vrijwilliger kunt u een bijdrage leveren aan het in kaart brengen van de verschillende soorten en de stand van de natuur op het terrein. 

Gespot in mei

Zwarte specht
Dryocopus martius

20160509 Zwarte spechtBeschrijving:
De zwarte specht werd door onze ecoloog gespot tijdens een vroege inventarisatieronde op de natuurbegraafplaats. Hij vloog recht over de Scheidijk en attendeerde Martijn op zijn aanwezigheid door een luidklinkend ‘kruu-kruu-kruu'. Prachtige geluiden, zo vroeg in de ochtend.

De zwarte specht, die de grootte van een roek heeft, is geheel zwart met een rood achterhoofd. Bij het zien van mensen, verstopt de schuwe vogel zich direct. Hij blijft echter wel graag met zijn soortgenoten in contact en zal daarom eerder gehoord dan gezien worden. De gespotte zwarte specht broedt vermoedelijk in een oude beukenboom iets verderop.

Gespot in April

Groene zandloperkever 
20160412-Groene_zandloopkever.jpg
Cicindela campestris
De groene zandloopkever is tot 15 mm lang en heeft prachtige felgroene dekschilden met een parelmoerachtige glans en witgele vlekken. De soort leeft op zonbeschenen zandige bodem, bijvoorbeeld aan een bosrand of op de heide. De kever is alleen te zien bij zonnig weer; hoe warmer het is, hoe actiever zijn gedrag. 

De kever is alert: zodra hij te dicht wordt benaderd, vliegt hij op om een stukje verder weerte landen. De larve verschuilen zich in een holletje van waaruit ze nietsvermoedende insecten vangen. 

Levendbarende hagedis 
Zootoca vivipara20160411-levenbarende_hagedis.jpg
De levendbarende hagedis komtin verschillende leefgebieden voor, maar heeft vaak een voorkeur voor structuurrijke vochtige gebieden. Op de natuurbegraafplaats zijn deze reptielen te vinden op de zonbeschenen plekken waar oude pollen pijpestrootje staan. Normaal gesproken leggen hagedissen eieren, maar deze soort "broedt" de eieren uit in de buik van de moederhagedis. De jongen worden dus als compleet hagedisje geboren, vandaar de naam levendbarende hagedis. Als je rustig wandelt op een mooie dag en je ogen goed de kost geeft, kun je de dieren zien zonnen langs de paden. 

Gekraagde roodstaart
Phoenicurus phoenicurus20160425-Gekraagde_roodstaart.jpg

De gekraagde roodstaart is een trekvogel die met name op zandgronden voorkomt. In een landschap met afwisseling van heide, bomen en open plekken, zoals op de Natuurbegraafplaats, voelt hij zich het meest thuis. De soort is schuw, maar valt op door zijn zang. Een zingend mannetje werd maandag 25 april door de ecoloog gezien en gehoord in de naaldhoutopstand ten westen van het ven.

Het mannetje heeft een opvallende oranjerode borst, een zwarte keel en wit voorhoofd. Het hoofd en de rug zijn grijs. Het vrouwtje heeft een onopvallend beigebruin voorkomen, maar ze heeft net als het mannetje een roestbruine staart. De zwarte roodstaart is zijn directe broertje en leeft meer in de stad.